سامانه خدمات بیمه سازمان نظام پرستاری کشور

لطفا بعد از ثبت اطلاعات خود نسبت به پرداخت اقدام فرمایید

صورتحساب خرید خدمات بیمه ای پیشگامان
  • بیمه :

    مبلغ :

    0 ریال

مشخصات

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
لطفا موبایل خود را وارد نمایید
لطفا بیمارستان محل خدمت خود را وارد نمایید
لطفا بخش محل خدمت خود را وارد نمایید
لطفا مدرک تحصیلی خود را انتخاب کنید
لطفا نوع بیمه درخواستی خود را انتخاب کنید
لطفا استان خود را انتخاب کنید
لطفا شهر خود را انتخاب کنید

جهت دریافت فایل بیمه نامه کد ملی خود را به شماره واتساپ 09909671037 ارسال نمائید.
شماره تماس 02188921033